Uppåkra - Lund före Lund

5 km söder om nuvarande Lund ligger
den under hela järnåldern märkligaste och mäktigaste
byn och platsen i Sydskandinavien - UPPÅKRA!

Utgrävningar de senaste hundra åren och nu senast på allvar 1996 - 2004 har visat att i Uppåkra finns en av Sveriges mest intressanta men samtidigt, i förhållande till det, minst utgrävda arkeologiska platser.
Uppåkra är Sveriges största förhistoriska boplats, daterad till 500 f. Kr. - 1050 e. Kr.

De utgrävningar som gjorts har tydligt visat att platsen kring Uppåkra kyrka var bebodd för mer än två tusen år sedan.
På 400-talet e. Kr. hade den växt till en stor by och en mycket viktig handelsplats.
Här möttes många människor.

Många vackra och värdefulla fynd har gjorts, t.ex. det s.k. Uppåkrahänget ( från omkr. 400 e. Kr - på bild här nedan., foto: Bengt Almgren, LUHM).
En del fynd kan räknas som kristna, så kristendomen har funnits länge här i bygden.
Uppåkra kyrka är från 1864. Tidigare låg på samma plats en medeltida kyrka. Det är troligt att det i området funnits en stavkyrka från kanske 900-talet.

Du som besöker Uppåkra - känn att du är del av ett långt arv; nu får du leva det vidare!

Läs mer:

Uppakra.se, arkeologerna berättar ››

Staffanstorps kommun informerar om Uppåkra ››

På Lunds Universitets Historiska Muséum finns fynden från Uppåkra samlade. ››

Institutionen för Arkeologi och antikens historia ››

Uppåkra kyrka

Uppåkra kyrka är öppen efter flera renoveringar och saneringar.
Den är så vacker och fin - välkommen på besök.

Öppen vardagar 9-15 - kyrkogårdsarbetarna öppnar för dig.

Så gott som varje söndag firar vi högmässa kl. 11.00.
För aktuell information se rutan Just nu på första sidan.

Se bildspelet från det stora återöppnandet 6 november 2011 ››