Uppåkra - Lund före Lund

5 km söder om nuvarande Lund ligger
den under hela järnåldern märkligaste och mäktigaste
byn och platsen i Sydskandinavien - UPPÅKRA!

> Utgrävningar de senaste hundra åren och nu senast på allvar 1996 - 2004 har visat att i Uppåkra finns en av Sveriges mest intressanta men samtidigt, i förhållande till det, minst utgrävda arkeologiska platser.
Uppåkra är Sveriges största förhistoriska boplats, daterad till 500 f. Kr. - 1050 e. Kr.

De utgrävningar som gjorts har tydligt visat att platsen kring Uppåkra kyrka var bebodd för mer än två tusen år sedan.
På 400-talet e. Kr. hade den växt till en stor by och en mycket viktig handelsplats.
Här möttes många människor.

Många vackra och värdefulla fynd har gjorts, t.ex. det s.k. Uppåkrahänget ( från omkr. 400 e. Kr - på bild här nedan., foto: Bengt Almgren, LUHM).
En del fynd kan räknas som kristna, så kristendomen har funnits länge här i bygden.
Uppåkra kyrka är från 1864. Tidigare låg på samma plats en medeltida kyrka. Det är troligt att det i området funnits en stavkyrka från kanske 900-talet.

Du som besöker Uppåkra - känn att du är del av ett långt arv; nu får du leva det vidare!

Läs mer:

Uppakra.se, arkeologerna berättar ››

Staffanstorps kommun informerar om Uppåkra ››

På Lunds Universitets Historiska Muséum finns fynden från Uppåkra samlade. ››

Institutionen för Arkeologi och antikens historia ››

UPPÅKRAUTGRÄVNINGARNA
- Läs mer på Uppakra.se -

Fynden från Uppåkra visas i utställningen "Barbaricum" på Historiska museét i Lund.

VISNINGSTIDER JUST NU 2017

Visningarna utgår oftast från Gamla prästgården.

SEPTEMBER
Följande öppettider och visningstider gäller för september:
Guidad visning tisdag till lördag kl.13.
Arkeologiskola lördagar kl.11.

OKTOBER-DECEMBER
Skolvisningar och bokade visningar
10/10 Visning för föräldralediga
13/10 Uppåkradagen
31/10 och 3/11 Höstlovsaktiviter

CAFÉ UPPÅKRA OCH SHOP
Öppettider september
Tisdag-fredag kl. 12-15.
Lördag-söndag kl. 10-16.

För mer information
Läs på Uppakra.se ››d


Uppåkra kyrka

Uppåkra kyrka är öppen efter flera renoveringar och saneringar.
Den är så vacker och fin - välkommen på besök.

Öppen vardagar 9-15 - kyrkogårdsarbetarna öppnar för dig.

Så gott som varje söndag firar vi högmässa kl. 11.00.
För aktuell information se rutan Just nu på första sidan.

Se bildspelet från det stora återöppnandet 6 november 2011 ››