Expedition m.m

Pastorsexpeditionen
är belägen i Församlingsgården
invid Hjärups centrum,
Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup
Expeditionstid mån-fred: 10-12.30
(Undantag meddelas i röstmeddelande)
Telefon: 040 - 46 13 16
Fax: 040 - 46 21 20
e-post

Assistent
på pastorsexpeditionen är
Anette Gottfridsson

Församlingshemsvärdinna
Vakant
Ekonomi

Kamrer
Lars Rydén
Telefon 076-941 08 24
Skicka e-post


Kyrkogård,
Vaktmästeri

Expeditionen finns i "Gula Villan"
bakom Uppåkra kyrka.
Telefon: 046 - 18 48 11.
Mån-fre 12-13
e-post (till förman)

Förman
Ola Bengtsson
Mobil 070-606 13 18

Kyrkogårdsvaktmästare
Roland Andersson (Tottarp)
Ann-Marie Jansson (Görslöv, Särslöv, Mölleberga)
Patrik Andersson (Knästorp)
Lena Niklasson (fr. 1 maj 2017)

Säsongsanställd
Jesper VernerssonFastighet

Fastighetsansvarig
Lars Törnquist
Mobil 073 - 384 01 00Kyrkoråd

Kyrkorådets ordförande
Åke Netterheim
Bostad: 040 - 46 56 19,
Mobil 070-207 24 18Kyrkofullmäktige

Ordförande
Jan Lindblad
Bostad: 040 - 44 54 04


Medarbetare

Kyrkoherde
Per-Göran Hansson
Telefon 040 - 46 35 66
Mobil 070/561 73 13
Bostad 040/92 42 57.
e-post

Komminister
Magnus Haraldsson
Mobil 072 - 231 38 88
e-post

Komminister
Johanna Öhman
Mobil 070-606 62 72
e-post

Kyrkomusiker
Ingeborg Johannesson
Mobil 070 - 606 21 34
e-post

Kyrkomusiker
Christina Willstedt
Telefon 076-785 18 00
e-post

Diakoniassistent
Carina Innings
Telefon 070-606 77 18
e-post

Församlingspedagog/
familjerådgivare

Caroline Ekblad
Mobil 070-222 72 23
e-post

Musikpedagog & pedagog för barn
Christian Backe
Mobil 073-980 76 08
e-post