Expedition m.m

Pastorsexpeditionen
är belägen i Församlingsgården
invid Hjärups centrum,
Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup
Expeditionstid mån-fred: 10-12.30
(Undantag meddelas i röstmeddelande)
Telefon: 040 - 46 13 16
Fax: 040 - 46 21 20
e-post

Assistent
på pastorsexpeditionen är
Anette Gottfridsson

Församlingshemsvärdinna
Vakant
Ekonomi

Kamrer
Lars Rydén
Telefon 076-941 08 24
Skicka e-post


Kyrkogård,
Vaktmästeri

Expeditionen finns i "Gula Villan"
bakom Uppåkra kyrka.
Telefon: 046 - 18 48 11.
Mån-fre 12-13
e-post (till förman)

Förman
Ola Bengtsson
Mobil 070-606 13 18

Kyrkogårdsvaktmästare
Roland Andersson (Tottarp)
Ann-Marie Jansson (Görslöv, Särslöv, Mölleberga)
Patrik Andersson (Knästorp)
Lena Niklasson (Uppåkra m.fl.)

Säsongsanställd
Jesper VernerssonFastighet

Fastighetsansvariga
Andreas Welin
Mobil 070-978 61 12

Jan Lindblad
Mobil: 070-638 01 71

Kyrkoråd

Kyrkorådets ordförande
Karin Stavne
Bostad: 040-46 12 02,
Mobil: 073-448 51 75Kyrkofullmäktige

Ordförande
Jan Lindblad
Mobil: 070-638 01 71


Medarbetare

Kyrkoherde
Vakant
Telefon 040 - 46 35 66
Mobil 070/561 73 13


Vik. kyrkoherde
Magnus Haraldsson
Mobil 072 - 231 38 88
e-post

Komminister
Johanna Öhman
Mobil 070-606 62 72
e-post

Kyrkomusiker
Ingeborg Johannesson
Mobil 070 - 606 21 34
e-post

Kyrkomusiker
Christina Willstedt
Telefon 076-785 18 00
e-post

Diakoniassistent
Carina Innings
Telefon 070-606 77 18
e-post

Församlingspedagog/
familjerådgivare

Caroline Wahlgren (f.d. Ekblad)
Mobil 070-222 72 23
e-post

Musikpedagog & pedagog för barn
Christian Backe
Mobil 073-980 76 08
e-post